Betingelser

Generelle vilkår og betingelser brugere af Escapio GmbH

Generelle vilkår og betingelser for https://da.escapio.com (operatør: Escapio GmbH, i det følgende benævnt “Escapio”, fuld kontaktadresse se nedenfor i slutningen af betingelserne) gyldig fra 02.01.2020 (citerede afsnit henviser til den fra 01.07.2018 gyldige version af den tyske civillov [BGB]).

Via vores hjemmeside, hvor vi tilbyder turisttjenester (i øjeblikket kun forskellige tilbud på overnatning), leverer vi forskellige tjenester, der lovligmæssigt er klassificeret forskelligt og derfor forklaret og reguleret forskelligt i de beskrevne vilkår og betingelser nedenfor:

  • Når siden bruges som platform (klikområde: “Til tilbuddet” eller ved klik på specifikke internetadresser, såsom booking.com eller expedia.com), præsenterer vi indhold fra andre udbydere, vi er hverken agenter eller rejsearrangører, vi giver dig simpelthen gratis kontakt og formidler derved kontraktindgåelsen. Der åbnes et nyt vindue, og du bestiller direkte på den anden udbyders hjemmeside; dette er dækket af del A i vores vilkår og betingelser.
  • Ved benyttelse af klikområdet “til booking”

I øjeblikket kan du kun booke indkvarteringstjenester gennem os. Da dette vedrører den samme type rejsetjenester for de samme eller flere rejser (afsnit 651 a, afsnit 2 BGB), indgås kun en formidlingskontrakt med os; kontrakten om selve tjenesten findes hos tredjepartsudbyderen; disse sager behandles i del B i vores vilkår og betingelser.

Ens for alle forhold, der er beskrevet i afsnit A og B, gælder dog noterne for A om udenretslig bilæggelse af tvister og fortrydelsesret samt vores databeskyttelsesforordning:

Udenretslig bilæggelse af tvister/fortrydelsesret::

Agenter for turisttjenester og rejsearrangører er i øjeblikket ikke juridisk forpligtede til at deltage i udenretslige tvistbilæggelsesprocedurer for et forbrugervoldgiftsudvalg. Vi beslutter individuelt, om vi er villige til at gøre det efter at en tvist opstår. I henhold til lovbestemmelserne skal linket til platformen for EU-Kommissionen til online konfliktløsning gives: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

En fortrydelsesret i henhold til §§ 312 ff. BGB findes kun for turistbureaukontrakter og rejsekontrakter i særlige tilfælde, der ikke er relevant for internetreservationen (ubestemt hjemmebesøg). Kun eventuelle lovbestemte fortrydelses- og opsigelsesbestemmelser eller kontraktligt tildelte udtrædelses- og opsigelsesbestemmelser gælder.

Databeskyttelse::

Databeskyttelse har højeste prioritet hos Escapio og er underlagt reglerne i Federal Data Protection Act (BDSG) og Telemedia Act (TMG). Hos Escapio indsamles, behandles eller bruges personoplysninger kun, hvis brugeren har givet sit samtykke, eller hvis en lovbestemmelse tillader indsamling, behandling eller brug af dataene. De detaljerede databeskyttelsesbestemmelser er tilgængelige på https://en.escapio.com/corp/Datasikkerhed.

Gældende lov og jurisdiktion:

  1. Alle juridiske forhold mellem Escapio og brugeren er udelukkende underlagt Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning med undtagelse af FN’s salgskonvention, medmindre valg af lov undergraver beskyttelsen af de obligatoriske lovbestemmelser i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.
  2. Hvis brugeren er en handlende, juridisk person i henhold til offentlig lovgivning eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, er Escapios hjemsted jurisdiktion for alle tvister, der opstår som følge af denne kontrakt.

Det samme gælder, hvis brugeren – dvs. også en forbruger – ikke normalt har jurisdiktion i Tyskland, eller hvis opholdsstedet eller det sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges.


A. Regler for enkle indledninger af kontrakter/brug af platform

1. Indledning af kontrakt

For så vidt Escapio leverer tjenester fra tredjepartsudbydere, er dette baseret på oplysningerne fra disse tredjepartsudbydere. Escapio opdaterer priser og tilgængelighed af tredjepartsudbydere i realtid. Ikke desto mindre kan det i sjældne tilfælde ske, at de data, der vises på Escapio, ikke længere svarer til de data, der vises af tredjeparten selv efter at have konsulteret tredjepartsudbyders websted.

Links til reservationstilbud fra tredjepartsudbydere er ikke anbefalinger.

Hvis du klikker på “til tilbuddet” eller klikker på en given internetadresse (såsom booking.com eller expedia.com) via en teknisk forbindelse foretaget af Escapio for at få adgang til eksterne websteder (dem fra tredjepartsudbydere), omdirigeres til et nyt vindue og laver en reservation der, så indgås kontrakten udelukkende mellem dig og tredjepartsudbyderen. I dette tilfælde vil dine reservations- og betalingsdata kun blive indtastet på tredjepartswebstedet; din adresse og bankoplysninger vil også kun blive givet til operatøren af det eksterne websted.

2. Generelt om kontrakten med tredjepartsudbyderen

Kontrakten med tredjepartsudbyderen er underlagt de gældende lovbestemmelser og, hvis relevant, i henhold til de effektive vilkår og betingelser for tredjepartsudbyderen. Rettigheder og forpligtelser fra en sådan kontrakt eksisterer udelukkende mellem dig som bruger og tredjepartsudbyderen. Din kontaktperson for garantirettigheder er udelukkende tredjepartsudbyderen.

3. Escapios ansvar

Oplysningerne tilgængelige på Escapio-webstedet (især beskrivelser, billeder, priser, tilgængelighed) om tjenesterne er baseret på information fra hoteller og tredjepartsudbydere. Escapio kan ikke kontrollere om de indtastede oplysninger er korrekte, komplette eller ajourførte. I denne henseende garanterer Escapio ikke for de oplysninger, der er opgivet af tredjepartsudbydere. Escapio påtager sig intet ansvar for indholdet af reklamelinks via tekst eller reklamebannere eller for det indhold, der vises på tredjepartsudbyders websteder.

Hvis du lider skade (hvad kun undtagelsesvis er tænkeligt) på grund af Escapio i indledningsfasen, er vores ansvar begrænset til det dobbelte af prisen for den reserverede service, medmindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed.

Derudover gælder de lovmæssige bestemmelser


B. Aktivitet som (under)formidler

1. Reservation og kontraktindgåelse Indholdet af hovedkontrakten

1.1 I øjeblikket kan du kun booke indkvarteringstjenester gennem os. Når man indleder indgåelse af en kontrakt for individuelle turisttjenester eller flere lignende turisttjenester til en eller flere rejser (f.eks. indkvarteringstjenester, såsom feriehuse, sommerhuse, ferielejligheder, hoteller) via klikområdet “til booking”, fungerer Escapio normalt som formidler på vegne af det i Norge bosiddende Escapeaway AS (Frederik Selmers vei 6, 0663 Oslo).

Hovedkontrakterne (bortset fra pakkerejser, de fleste lejekontrakter eller individuelle arbejdskontrakter og serviceydelser) indgås derefter mellem kunden og den respektive udlejer eller arrangør, som på eget ansvar leverer hovedkontraktens ydelser.

1.2 Kontrakter sker gennem tilbud og accept, begge erklæringer skal være kongruente, erklæringen om accept skal modtages indenfor en rimelig tidsperiode.

Præsentation af tjenester på hjemmesiden er endnu ikke et tilbud om at indgå en kontrakt i juridisk forstand. For så vidt Escapio leverer tjenester fra tredjepartsudbydere, er dette baseret på oplysningerne fra disse tredjepartsudbydere. Alle yderligere hoteloplysninger og beskrivelser er baseret på information fra tredjepart.

1.2 Kontrakter sker gennem tilbud og accept, begge erklæringer skal være kongruente, erklæringen om accept skal modtages indenfor en rimelig tidsperiode.

Præsentation af tjenester på hjemmesiden er endnu ikke et tilbud om at indgå en kontrakt i juridisk forstand. For så vidt Escapio leverer tjenester fra tredjepartsudbydere, er dette baseret på oplysningerne fra disse tredjepartsudbydere. Alle yderligere hoteloplysninger og beskrivelser er baseret på information fra tredjepart.

Escapio opdaterer priser og tilgængelighed af tredjepartsudbydere i realtid. Ikke desto mindre kan det i sjældne tilfælde ske, at de data, der vises på Escapio, ikke længere/endnu ikke svarer til de seneste data fra selve tredjepartsudbyderen.

I tilfælde af elektronisk booking repræsenterer brugerens tryk på knappen (“bindende reservation”) lovligmæssigt tilbuddet om at indgå en kontrakt (altså indgåelse hovedkontrakten på den ene side og mæglerkontrakter på den anden side). Hovedkontrakten indgås først efter modtagelse af bekræftelsen af det samme indhold i tekstform; en simpel modtagelseskvittering erstatter ikke denne bekræftelse.

1.3 Indgåelsen af hovedkontrakten og dens indhold er baseret på de relevante lovbestemmelser og, hvis det er relevant, også på den respektive kontraktlige partners betingelser.

1.4 Hvis der kræves en rutebeskrivelse, modtager kunden denne sammen med reservationsbekræftelsen. Medmindre andet er bestemt i kontrakten, er der ingen support fra en rejseguide, og rejsen til og fra hotellet foregår uafhængigt.

1.5 Med mindre andet er kontraktligt aftalt, kan boliger kun besættes af det specificerede maksimale antal personer, hvor børn, uanset alder, tæller som fulde personer. Kæledyr er kun tilladt, hvis dette udtrykkeligt er angivet i kontrakten. Personer, der ikke er specificeret på tidspunktet for reservationen, kan afvises ved ankomsten.

1.6 Hvis yderligere formidlende rejsebureauer eller andre tredjeparter er involveret i formidlingen af indgåelsen af kontrakten, er de ikke autoriserede til at give forsikringer eller aftaler, der adskiller sig fra indholdet af tilbuddet, disse betingelser eller bekræftelsen.

Tredjeparter, der indgår i opfyldelsen af den formidlede hovedkontrakt (udlejere, hotelejere osv.), er heller ikke autoriseret til at afgive sådanne erklæringer med virkning overfor Escapio. Den mulige indflydelse af deres erklæringer på hovedkontrakten forbliver upåvirket.

2. Betalings- /sikkerhedscertifikat

2.1 Vores norske partner Escapeaway AS er autoriseret af den respektive kontraktlige partner (f.eks. udlejer) til at opkræve og acceptere det skyldige beløb ifølge hovedkontrakten. Betalingen foretages på hans tyske konto, som er specificeret i reservationsbekræftelsen.

2.2 Ved indgåelsen af kontrakten forfalder depositumet på reservationsbekræftelsen/fakturaen med det samme. Medmindre andet er aftalt, udgør dette 20% af den samlede pris for den formidlede service. Den resterende betaling, også beløbet i reservationsbekræftelsen/fakturaen, skal derefter foretages som beskrevet i disse dokumenter.

Til individuelle eller lignende turist-/rejsetjenester, altså udelukkende til reservation af indkvarteringstjenester, kræves der ikke noget sikkerhedscertifikat. Vi formidler i øjeblikket ikke andre turist-/ rejsetjenester.

2.3 Hvis der er aftalt kreditkortbetaling eller direkte debitering med kunden, foretages overførsel eller opkrævning på forfaldsdatoen. Ellers skal betaling ske rettidigt til de bankoplysninger, der er angivet på fakturaen.

2.4 Hvis kunden ikke fuldt ud betaler den forfaldne pris, har kontraktpartnerne normalt ret til at nægte ydelse.

3. Escapios ydelser og ansvar som (under)formidler

3.1 Oplysningerne tilgængelige på Escapio-webstedet (især beskrivelser, billeder, priser, tilgængelighed) om tjenesterne er baseret på information fra de respektive tredjepartsudbydere af tjenester eller pakkerejser. Escapio kan ikke kontrollere om de indtastede oplysninger er korrekte, komplette eller ajourførte. I denne henseende yder Escapio ingen egne garantier eller garantier for de oplysninger, der er opgivet af tredjepartsudbydere.

3.2 Som formidler af individuelle tjenester (se første afsnit i ovenstående nummer 1.1) er Escapio kun forpligtet til at opfylde sine egne krav i henhold til agenturkontrakten for mægling, dvs. den korrekte rådgivning, videresendelse af information osv.

3.3 I de tilfælde, der er beskrevet under afsnit B, dvs. i tilfælde af (under)formidling af individuelle eller lignende turisttjenester, er Escapios ansvar begrænset til tre gange prisen på den mæglertjeneste, forudsat at der hverken er fysisk skade eller skader forårsaget af grov uagtsomhed eller forsæt fremkaldt af Escapio, medmindre en sag af § 651 x, § 6 51 v afsnit 3 eller § 651 w afsnit 4 BGB er til stede i tilfælde af en pakkerejse.

Denne ansvarsbegrænsning gælder både kontraktlige og skadevoldende krav.

4. Forældelsesfrist

Eventuelle krav vedrørende formidlerkontrakten udløber om tre år. Forældelsesfristen begynder i slutningen af det år, hvor kontrakten sluttede.

Derudover gælder de lovmæssige bestemmelser


Escapio Kontaktinfo

Erklæringer til Escapio kan sendes ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

Escapio GmbH
(også ansvarlig for overholdelse af databeskyttelse)
Pettenkoferstrasse 15
10247 Berlin

Registreret af byretten Berlin Charlottenburg HRB 94491 B
Administrerende direktør: Brigitte Kraus

Telefon: 0049 (0)30-61 65 16 90
Fax: 0049 (0)30-61 65 16 99
E-mail: service@escapio.com
VAT Nummer: DE814144166